Self Health Treatment and Monitoring

Dorit kahlonאני רכשתי אותו לפני שנתיים והייתי עם כאבי תופת בגב התחתון לא יכולתי לרדת מהמיטה .אחרי טיפול של יום ולילה בהפסקות כמובן .למחרת היום תפקדתי כלא הייתה דלקת. גם כשהראש כואב העוזרת אני במכשיר בכל אופן בלעדיו אני לא זזה איתי הוא בכל מקום.המצאת המאה.