Self Health Treatment and Monitoring

חברים הייתי עם ארבעה קרעי שריר ברגל שמאל ושבר במרפק שהעצם לא חזר למקום וגיד בבוהן יד ימין פשוט תאונה טיפלתי פעמיים ביום דאבל בכל מקום לפי ההוראות ואחרי שלושה שבועות התחלתי לראות ולהרגיש תוצאות

הרגל לקח קצת יותר זמן היום אם יש לי איזה שהוא כאב אני מיד מטפלת לפעמים עוזר טיפול אחד לפעמים שני טיפולים, לרגל כמובן קיבלתי טיפולי פיזיאוטרפיה אבל לכאבים עזר המכשיר. צריך להתמיד וסבלנות עדיף מכדורים או זריקות, מה היה לי להפסיד אמרו וכתבו לי בכתב שאני יכולה להחזיר את המכשיר לאחר ארבעה חדשי נסיון ,אני מאוד הקפדתי על ההוראות ולי בהחלט עזר.