Self Health Treatment and Monitoring

Anna Kurotchkinעבורי מכשיר הנדיקיור הוא הצלחה גדולה. אני משתמשת יחד עם משפחתי במכשיר יותר משנתיים!! אני מאד מרוצה!!! לבעלי הספקות אגיד רק דבר אחד - שום כדור לא מוריד ככה את הכאב.