Self Health Treatment and Monitoring

 א. בת ה-70 אישה צנומה ונמרצת, בשנה האחרונה החלה לסבול מכאב בירך באזור S1. בשל כאביה חדלה מאימוני הכושר, מה שגרם לה להתעייפות מהירה ודכדוך. בהמלצתי החלה שימוש במכשיר Handy cure . לאחר שבוע של שני טיפולים רצופים בעוצמה משתנה( VER) בבוקר ובערב, א' מדווחת על הקלה משמעותית בכאב, עד כדי כך שיכלה לצעוד ללא כאבים 2 ק"מ בדרך מאוד תלולה.