Self Health Treatment and Monitoring

לע', גבר בן 48 בריא בדרך כלל, נטייה לחוות כאבי ראש עזים בקדמת הראש ומעל לאוזנו השמאלית ולמרבה הצער, הוא אינו חש הקלה גם לאחר נטילת משככי כאבים. מחזור טיפול בודד במכשיר ה- Handy cure בתדר המשתנה לא הועיל כלל, שני מחזורי טיפול בתדר 5 הביאו להקלה משמעותית במצבו והוא לא נזקק לתרופות על מנת לתפקד.

י' נערה בת 16 מתלוננת על כאבי גב ובטן תחתונה חזקים במיוחד בימים הסמוכים ובמהלך הוסת. הנחיתי אותה לטפל במוקדי הכאב באמצעות Handy cure בתדר המשתנה בימים ה-12-15 מהוסת הקודמת. ובמידה ומתעורר בכל זאת כאב בזמן הדימום הווסתי לשוב על הטיפול בתדר 5. לשני מחזורי טיפול. י' דווחה על הטבה משמעותית בתחושתה.

א' בת 54 סובלת מעודף משקל של למעלה מ- 35 ק"ג, באחרונה מעדה ומאז סובלת מכאבים בברך הימנית. בבדיקת סונר נמצא שהיא סובלת מקרע חלקי ברצועות הברך.
א' השתמשה בכל יום במשך שבועיים במכשיר Handy cure והחלה מדווחת על הקלה משמעותית בהרגשתה לאחר שני מחזורי טיפול בתדר 5 ו- 50 בהתאמה.