Self Health Treatment and Monitoring

שנים רבות שאני מתמודדת עם RLS, תסמונת הרגליים חסרות המנוחה (Restless Legs Syndrome), זוהי הפרעה נוירולוגית תחושתית אשר מתבטאת בצורך עז להזיז את הרגליים ומלווה בתחושה לא נעימה ברגליים בשעות מנוחה ושינה. התסמונת הזאת גורמת להפרעת שינה ופוגעת בתפקוד היומיומי.
שני מחזורי טיפול במוקדי האי נוחות ברגליים באמצעות ה- Handy-Cure בתדר משתנה (VER), אפשרו הרדמות נינוחה שהובילה לשנת לילה מספקת ולרעננות ביום המחרת.