Self Health Treatment and Monitoring

רוח עזה כיסתה את ישראל בענן אבק ומקץ טפטוף מטריד של גשם, בנתיבים עקלקלים של בוץ על גבי תריסים וחלונות מאובקים באפר.

אלונה חברתי המבוגרת ממני בלפחות שלושה עשורים, התקשרה אליי מגדפת נמרצות את הרוח ואת כמויות הלכלוך, אחרי פרץ צחוק קצרצר, הרצינו פניי כיוון שסיפרה לי שניסיונותיה לנקות את נזקי הסופה, נגדעו בכאבים עזים בגבה התחתון, הנמשכים עד כף הרגל, אלונה בקשה שאגיע לטפל בה.
בדרכי למעונה החלטתי להתמקד בסימפטומים ומרגע שאשתלט על כאביה, לטפל בגורמים להיווצרותם.
מיד כשנכנסתי, ראיתי את הנוקשות שעליה דיברה, אך גם פניה העידו על הכאב שהתאמצה לרסן ולא בהצלחה מרובה.
בדיקור האוזן הראשוני התמקדתי בנקודות משככות כאב, אך לצערי לא היה בהן די. גם דיקור סטנדרטי של המרידיאנים בגבה לא הפחית מייסוריה וכבר כמעט שאמרתי נואש ואז החלטתי להחליף את מחטי הדיקור בקרן ממוקדת של לייזר רך.
לא ידעתי מהי העוצמה הרצויה לסוג כזה של טיפול ולכן בחרתי בתוכנית המגוונת של מכשיר ה-Handy Cure שברשותי, שלושה סטים למוקדי הכאב בין החוליות הלומבריות החזירו את אלונה לסגנון דיבור קולח של שודד ים. היא התרוממה בקלות מהמיטה תוך קריאות "טפו, טפו, טפו, גמרת לי עם כאב הגב! את פשוט מכשפה!!!"
אחר כך במכונית, בדרכי הבייתה חשבתי לעצמי:"מכשפה, או לא, מה שבטוח למכשיר הלייזר יש איכויות של "מטה קסמים".